ADHD

Har du ADHD?

Hvad er ADHD?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er en neuropsykiatrisk lidelse der giver symptomer på koncentrationsbesvær, hyperaktivitet og impulsivitet. ADHD er en medfødt lidelse, hvor der oftest ses symptomer senest fra 7-års alderen, og i mange tilfælde fortsætter symptomerne igennem voksenalderen.

Personer med ADHD har udfordringer med de hjernefunktioner, der hjælper os med at skabe overblik, planlægge, strukturere og løse problemer. Derfor vil mange med ADHD have udfordringer med forskellige ting, såsom:

 • Planlægge sin hverdag eller arbejdsopgaver
 • Overskue at løse eller færdiggøre komplicerede eller kedelige opgaver
 • Huske flere ting ad gangen
 • Dårlig tidsfornemmelse
 • Høre efter over længere tid
 • Utålmodighed

Har du behov for hjælp til hurtig ADHD udredning? Så kontakt os gerne for en uforpligtende snak om dine muligheder hos os.

Symptomer på ADHD

Når man har ADHD, har man en kombination af symptomer på opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet.

Symptomerne kan se forskellige ud, men fælles er at der skal ses symptomer inden for alle tre symptomkategorier og at det skal give udfordringer flere steder i livet. Hvis der er tale om ADD, vil man ikke have symptomer på hyperaktivitet.

Opmærksomhedsforstyrrelse

For at opfylde symptomet opmærksomhedsforstyrrelse, skal man være udfordret på mindst seks af disse områder:

 • Laver skødesløse fejl
 • Svært ved at fastholde opmærksomhed
 • Svært ved at høre efter
 • Svært ved at følge instrukser
 • Svært ved at organisere og tilrettelægge
 • Undgår opgaver der er mentalt krævende
 • Mister ting
 • Distraheres let, er glemsom

Hyperaktivitet

For at opfylde symptomet hyperaktivitet, skal man være udfordret på mindst 3 af nedenstående punkter:

 • Uro i hænder og fødder
 • Forlader sin plads
 •  Hyppigt behov for bevægelse
 • Støjer eller er højrøstet

Impulsivitet

For at opfylde problemer med impulsivitet, skal man være udfordret på mindst 1 af nedenstående punkter:

 • Svarer før spørgsmål er afsluttet
 • Kan ikke vente på tur
 • Afbryder
 • Taler for meget

 

Sådan kan symptomerne se ud i barndommen

Mange med ADHD beskriver, at de siden de var børn har været uopmærksomme uden det har været med vilje. Måske har de allerede tidligt oplevet, at deres forældre eller pædagoger omkring dem har sagt, at man skulle sige tingene til dem mange gange, at de altid glemte noget eller ikke fik gjort tingene ordentligt færdige.

Mange har haft svært ved at huske beskeder, hvor der var mere end én ting, de skulle, og for mange har selv hverdagsting, man skulle hver dag, været svære at lære. I skolen har mange oplevet, at de ofte har fået at vide, at de ikke hørte efter eller var drømmende, og nogle har fået meget skæld ud, fordi de ikke hørte efter.

En del beskriver, at de har haft svært ved at forstå, hvad de skulle i skolen, også selvom læreren talte direkte til dem. Det har været svært at gå i gang med opgaverne, og ofte blev kun halvdelen lavet, eller kun de nemmeste opgaver gjort færdige. Mange kan huske, at de nemt blev distraherede af andres lyde eller bevægelser, og at de har haft svært ved at koncentrere sig hvis der foregik noget spændende omkring dem.

Mange med ADHD fortæller

En stor del af mennesker med ADHD fortæller også, at de siden barndommen har været hyperaktive, altså overaktive. For mange kom det som barn til udtryk ved, at de sad uroligt, hoppede med benene eller pillede ved noget med deres fingre. Nogle har haft svært ved at blive siddende selvom de godt vidste, det blev forventet af dem.

Andre beskriver, at de altid fik at vide, at de talte som et vandfald eller svarede på spørgsmål, før de var stillede til ende. En del har været meget forstyrrende og afbrød ofte andre, mens de var i gang med noget eller talte med andre.

For en del med ADHD har en stor udfordring også allerede tidligt været impulsiv adfærd, altså at gøre ting eller reagere før man får tænkt sig om. For en del har det betydet at man i barndommen ofte blev vred eller rasende over små ting uden at vide hvorfor. Nogle har ofte skændes med andre børn eller de voksne, og nogle har været meget trodsige og har modsat sig, hvad de voksne har bedt dem om.

Nogle har fået at vide, at de som børn virkede til at irritere andre med vilje og ofte gav andre skylden for deres egne fejl. De kunne fremstå nærtagende og nemt blive fornærmede eller synes, at det hele var uretfærdigt.

Måske kan du genkende noget af det ovenstående?

 

Sådan kan symptomerne se ud voksenlivet

Mange voksne med ADHD beskriver, at de har svært ved at få deres hverdag til at fungere. Det kan være svært at overskue de mange forskellige opgaver og skift, der er i en hverdag, når man grundlæggende har svært ved at koncentrere sig, skabe overblik, planlægge og huske ting.

En del med ADHD beskriver, at det er meget svært at have en hverdag sammen med andre. En hverdag, hvor der måske er børn eller en partner. Børn der kræver ens tilstedeværelse og har behov for hjælp, og en partner der ønsker nærvær og hjælp til hverdagens opgaver. Det kan være uoverskueligt og der kan være perioder med mange konflikter omkring hverdagen.

Nogle beskriver, at deres koncentration bliver meget udfordret af, at der i voksenlivet er mange opgaver man skal løse af pligt snarere end af lyst. Det udfordrer koncentrationen hos folk med ADHD, hvis de skal bruge meget tid på ikke-lystbetonede opgaver.

Hjernen kommer på overarbejde

Man vil have tendens til at vandre mentalt et andet sted hen og tage lang tid om at få løst opgaven eller ikke at få færdiggjort opgaven ordentligt. Det kan typisk give udfordringer på arbejdspladsen hvor man ikke kan leve op til forventningerne fra ens overordnede, og også i privatlivet giver det mange udfordringer, at mange ting udsættes eller gøres halvt færdigt.

For nogle er det vanskeligt at være til familiesammenkomster eller arbejdsbegivenheder over længere tid, fordi de så oplever at blive mere og mere urolige, utålmodige eller irritable. Det kan være et udtryk for hyperaktiviteten der kommer til syne.

For nogle vil det komme til udtryk ved, at man får følelsen af at skulle væk, altså en indre uro, og for andre vil det mere komme til udtryk ved at man bevæger sig mere, taler meget og kan “blive for meget” for andre. Det kan gøre det svært at skulle overskue overhovedet at komme afsted til arrangementer, selvom man egentlig gerne vil kunne deltage på en god måde.

Kan du genkende noget af dette?

Hvad ved vi om ADHD?

ADHD forstyrrer en persons daglige funktioner på flere områder, og kan også påvirke vedkommendes sociale relationer og selvfølelse i en negativ retning. ADHD debuterer i barndommen og fortsætter i op mod 70% af alle tilfælde ind i ungdommen og voksenalderen.

Meget tyder på, at ADHD rammer 3-5 % af alle børn fra forskellige kulturer og geografiske regioner. Det vil sige, at der i et klasseværelse med 25-30 børn er mindst ét barn med ADHD.

Drenge får to-tre gange hyppigere stillet diagnosen ADHD, end piger, der ofte ikke udviser den samme hyperaktivitet og derfor ofte overses. Til gengæld ses, at der de seneste 5-10 år er tiltagende flere voksne kvinder der udredes for en opmærksomhedsforstyrrelse.

Hvordan behandles ADHD?

Opmærksomhedsforstyrrelser behandles i mange tilfælde med medicin. Der er i op mod 80% af tilfældene god effekt af medicinsk behandling, som hjælper på at forbedre koncentrationsevnen, mindske uro og give en bedre evne til at skabe overblik, planlægge og tænke tanker til ende.

En del der får medicinsk behandling har desuden god gavn af undervisning og vejledning i, hvordan man kan skabe en god hverdag med ADHD, og hvordan man skal forholde sig, når der er noget, der er vanskeligt.

Har du mistanke om, at du kunne have en opmærksomhedsforstyrrelse, eller er du pårørende til én, du tænker kunne have udfordringer i den retning, så kontakt os gerne for en uforpligtende samtale omkring din eller pårørendes situation. Vi tilbyder hurtig udredning af ADHD.

 

 

 

ADHD Specialisterne

"Det er vigtigt at vores klienter har et trygt, hurtigt og nemt forløb".

Martin Jørgensen

Bliv ringet op

  Lad os kontakte dig

  Har du brug for yderligere information om udredning hos ADHD Specialisterne, eller ønsker du at booke et forløb hos os? Så lad os kontakte dig.

  Udredning med kort ventetid

  Hos ADHD Specialisterne får du velkvalificeret udredning med kort ventetid, så du kan komme godt videre i tilværelsen.

  Læs mere

  Pakkeforløb

  Vi tilbyder særligt tilrettelagte pakkeforløb hvor udredning og behandling hænger sammen.

  Læs mere

  Særligt tilrettelagt behandling

  Behandling hos ADHD Specialisterne foregår i samarbejde med en speciallæge i psykiatri og målrettes den enkelte patient.

  Læs mere